Vid första putsen kontrollräknar vi fönstren, skulle priset behöva justeras så informerar vi om det efter första putsen.